AT-T Agencja Tłumaczeń i Turystyki                                           
AT-T współpracuje... 

WIZA PRYWATNA

Podstawą do uzyskania prywatnej wizy Republiki Kazachstanu jest zaproszenie obywatela Republiki Kazachstanu (krewnego lub znajomego), wydane przez organ do spraw wewnętrznych Republiki Kazachstanu. Zaproszenie jest ważne w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia.

W celu uzyskania prywatnej wizy należy złożyć następujące dokumenty:

- kwestionariusz wizowy (wypełnia się na miejscu);

- oryginał wyżej wymienionego zaproszenia;

- paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy);

- kserokopię paszportu (stronę ze zdjęciem);

- zdjęcie;

o Wiza prywatna na okres do trzech miesięcy kosztuje 55$ i uprawnia do jednokrotnego przekroczenia granicy (wjazd-wyjazd).

o Wiza dla dziecka kosztuje 5$.

Termin oczekiwania na wizę wynosi 1 dni.

WIZA BIZNESOWA

Podstawą do uzyskania biznesowej wizy Republiki Kazachstanu jest poparcie wizowe tj. pozwolenie MSZ-tu Republiki Kazachstanu na wjazd-wyjazd do/z terytorium RK, wystawione na podstawie pisemnej prośby strony zapraszającej (niepaństwowych organizacji, przedsiębiorstw, firm, podmiotów prawnych zarejestrowanych na terytorium RK, organizatorów wystaw, konferencji) do MSZ- tu Republiki Kazachstanu.

W celu uzyskania biznesowej wizy należy podać numer poparcia wizowego oraz złożyć następujące dokumenty:

- kwestionariusz wizowy (wypełnia się na miejscu);

- paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy);

- kserokopię paszportu (stronę ze zdjęciem);

- zdjęcie;

o Jednokrotna wiza na okres do trzech miesięcy kosztuje 55$,

o dwukrotna wiza kosztuje 75$

o trzykrotna 110$,

o wielokrotna i jej przedłużenie do 1 roku kosztuje 205$.

Termin oczekiwania na wizę wynosi 1 dni.

WIZA SŁUŻBOWA

Podstawą do uzyskania służbowej wizy Republiki Kazachstanu jest poparcie wizowe tj. pozwolenie MSZ-tu Republiki Kazachstanu na wjazd-wyjazd do/z terytorium RK, wystawione na podstawie pisemnej prośby strony zapraszającej (państwowych organów RK, podmiotów prawnych państwowych organów RK, urzędów, społecznych organizacji oraz fundacji) do MSZ - tu RK.

W celu uzyskania służbowej wizy należy podać numer poparcia wizowego oraz złożyć następujące dokumenty:

- kwestionariusz wizowy (wypełnia się na miejscu);

- paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy);

- kserokopię paszportu (stronę ze zdjęciem);

- zdjęcie;

o Jednokrotna wiza na okres do trzech miesięcy kosztuje 55$

o dwukrotna wiza kosztuje 75$

o trzykrotna 110$,

o wielokrotna i jej przedłużenie do 1 roku kosztuje 205$.

Termin oczekiwania na wizę wynosi 1 dni.

WIZA TURYSTYCZNA

Podstawą do uzyskania turystycznej wizy Republiki Kazachstanu jest poparcie wizowe tj. pozwolenie MSZ-tu Republiki Kazachstanu na wjazd-wyjazd do/z terytorium RK, wystawione na podstawie pisemnej prośby firmy turystycznej do MSZ - tu Republiki Kazachstanu. Razem z poparciem należy dołączyć potwierdzenie o przyjęciu cudzoziemca na terytorium Kazachstanu przez kazachstańską firmę turystyczną.

W celu uzyskania turystycznej wizy należy podać dzień wcześniej numer poparcia wizowego oraz złożyć następujące dokumenty:

- kwestionariusz wizowy (wypełnia się na miejscu);

- paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy);

- kserokopię paszportu (stronę ze zdjęciem);

- zdjęcie;

- potwierdzenie o przyjęciu cudzoziemca na terytorium Kazachstanu przez kazachstańską firmę turystyczną;

o Jednokrotna wiza na okres do miesiąca kosztuje 25$

o dwukrotna wiza kosztuje 45$

o Na podstawie dwukrotnej wizy jednorazowo nie można przebywać na terytorium RK dłużej niż 2 miesiące.

Termin oczekiwania na wizę turystycznej wynosi 1 dzień.

Wizę turystyczną otrzymuje się w następnym dniu po składaniu dokumentów bez dodatkowych opłat.

WIZA TRANZYTOWA

Podstawą do uzyskania tranzytowej wizy Republiki Kazachstanu jest posiadanie ważnej wizy państwa trzeciego (do którego zmierza podróżujący przez terytorium Republiki Kazachstanu) oraz ważny bilet przejazdowy z potwierdzeniem w nim daty wyjazdu z punktu przesiadki na terytorium Republiki Kazachstanu.

Cudzoziemiec musi wyjechać nie później niż 72 godziny od momentu przekroczenia granicy Kazachstanu lub przybycia do portu lotniczego, znajdujące się na terytorium Republiki Kazachstanu.

W przypadku gdy istnieje potrzeba otrzymania wizy tranzytowej w obydwie strony, są wydawane wizy-podwójne (dubl.).

W celu uzyskania tranzytowej wizy należy złożyć następujące dokumenty:

- oryginał i kserokopię wyżej wymienionego biletu;

- oryginał i kserokopię wizy państwa trzeciego;

- kwestionariusz wizowy (wypełnia się na miejscu);

- paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy);

- kserokopię paszportu (stronę ze zdjęciem);

- zdjęcie;

o Wiza tranzytowa RK w jedną stronę kosztuje 20$

Termin oczekiwania na wizę wynosi 1 dni.

o Opłaty konsularne pobierane są przy składaniu dokumentów.

o Dokumenty na uzyskanie wizy będą przyjmowane tylko w komplecie.

o W razie odmowy wizy, opłaty konsularne nie są zwracane.

o Podane na stronie stawki dotyczą opłat konsularnych.

Godziny przyjęć działu konsularnego:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 12:00.


Strona główna | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Referencje | FAQ | Rabaty | Kontakt

Asia Trade + Travel Sp. z o.o., ul. K. Miarki 11d, 01-496 Warszawa Nowe Bemowo, wejscie od duzego parkingu, przy ul. Zolnierzy W,
Filia AT-T.pl, ul. Bagno 2, Lok. 27, Klatka A, III Pietro, Warszawa, obok stacji metra Swietokrzyska,
Tel: +48 22 37 44 444, +48 605 104 104, Fax: +48 22 42 42 050, E-mail: at.t [at] vp.pl
Skype: Status: at-t.pl at-t.pl, Status: tlumaczenia.turystyka tlumaczenia.turystyka