AT-T Agencja Tłumaczeń i Turystyki                                           
AT-T współpracuje... 
 1. Rodzaje wiz
 2. Tryb skladania dokumentow
 3. Stawki oplat konsularnych
 4. Kwestionariusz wizowy

 

Białoruś, Republika Białorusi, Biełaruś, Republika Biełaruś

Stolica: Mińsk (Minsk)

Powierzchnia: 207 595 km2

Ludność: 10 300 tys. (2005)

Gęstość zaludnienia: 50 osob/km2

Ustrój: republika

Podział administracyjny: 6 obwodów

Język urzędowy: białoruski, rosyjski

Jednostka monetarna: 1 rubel białoruski = 100 kopiejek

Grupy etniczno - rasowe: Białorusini (78%), Rosjanie (13%), Polacy (4%), Ukraińcy (3%), pozostali (2%)

Religie: katolicy (%), protestanci (%), pozostali (%)

Przyrost naturalny: -0,09%o (2005)

Przeciętna dł. życia: mężczyźni 63 lat, kobiety 75 lat

Ludność miejska: 73%

Struktura użytkowania ziemi: grunty orne 30%, użytki zielone 15%, lasy 34%, pozostałe 21%

Struktura zatrudnienia: rolnictwo 18%, przemysł 35%, usługi 47%

PNB na 1 mieszk.: 2200 USD

Zadłużenie: 1162 mln USD

Święto narodowe: 27 lipca (dzień ogłoszenia suwerenności w 1990 r.)

 

Mapa Białorusi

 

Białoruś jest od 1991 r. państwem niepodległym (po raz pierwszy w swej historii), jednak pojęcie niezależności jest tam rozumiane bardzo nietypowo. Ludność kraju, o ile nie należy do którejś z mniejszości narodowych, określa się częściej mianem "miejscowych" niż Białorusinów. Dlatego pojęcie świadomości narodowej można odnieść do niewielkiego procentu ludności, a wielotysięczne nawet demonstracje przeciwników dyktatorskiej polityki prezydenta Łukaszenki, jakie od czasu do czasu mają miejsce w Mińsku, nie znajdują poparcia u większości obywateli kraju. Białoruś pozostaje najtrwalszym reliktem sowieckim w Europie - we wszystkich większych miastach znajdują się nadal pomniki Lenina, nazwy głównych ulic są niezmienne od lat, zaś poziom życia przy braku reform gospodarczych coraz bardziej się obniża.

 

HISTORIA

Plemiona słowiańskie (m.in. Dregowicze i Krywicze) zamieszkiwały obszary dzisiejszej Białorusi już w VI w., w IX w. kraj znalazł się pod panowaniem Rusi Kijowskiej. Po okresie rozbicia dzielnicowego, od początku XIV w. Białoruś była częścią Księstwa Litewskiego, zaś po Unii Lubelskiej (1569 r.) Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wyniku rozbiorów kraj włączony został do Rosji. Po pierwszej wojnie światowej zachodnia część kraju znalazła się w granicach Polski, wschodnia tworzyła podległą Moskwie radziecką Białoruś. Po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. zachodnia Białoruś została włączona do Białoruskiej SRR. W czasie okupacji hitlerowskiej (1941-1944) zginął co czwarty mieszkaniec Białorusi (największe straty wśród wszystkich państw okupowanych). W 1991 r. Białoruś stała się niepodległą republiką.

 

GOSPODARKA

 • Produkt krajowy PKB: mld USD
 • Produkt krajowy na 1 mieszk.: 1 100 USD
 • Przyrost PKB: 5%
 • Eksport: 8 mld USD
 • Import: 9 mld USD
 • Inflacja: 50%
 • Bezrobocie: 3%

 

TURYSTYKA

Białoruś nie ma zbyt wielu atrakcji turystycznych. Zabytki architektury nie są tam liczne, infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta. Dodatkowo rozwój turystyki ogranicza izolacjonistyczna polityka prezydenta Łukaszenki. Najczęściej kraj ten jest traktowany jako przystanek w drodze do Rosji. Za najbardziej interesujące miasto kraju uważa się pełne zabytków Grodno - miasto o charakterze środkowoeuropejskim. Stolica kraju - Mińsk - jest ofiarą gwałtownego rozwoju (w ciągu 50 lat ludność miasta wzrosła niemal 7-krotnie) lecz, w przeciwieństwie do prowincji, widać tam pewne oznaki ożywienia gospodarczego. Do miejsc szczególnie interesujących dla Polaków należy związany z Mickiewiczem Nowogródek, potężny gotycki zamek w Mirze oraz kompleks radziwiłłowskiej ordynacji w Nieświeżu. Po stronie białoruskiej znajduje się większa część Puszczy Białowieskiej, przekształcona, podobnie jak w Polsce, w park narodowy.

 

STOLICA

MIŃSK (MINSK)

Stolica Białorusi, położona nad rzeką Świsłoczą w centralnej części kraju (1710 tys. mieszk.); główny ośrodek przemysłu, centrum kultury i nauki. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1067 r. W XII w. miasto było stolicą księstwa mińskiego. Prawa miejskie Mińsk uzyskał w 1499 r. W 1569 r. na mocy Unii Lubelskiej miasto weszło w skład Rzeczypospolitej. W rezultacie II rozbioru Polski w 1793 r. Mińsk zajęli Rosjanie. W 1812 r. miasto zostało zniszczone przez wojska Napoleona. Maleńką starówkę mińską tworzą uliczki niskich, skromnych, choć starannie odrestaurowanych budynków. Do cenniejszych zabytków stolicy należą także: katedra św. Ducha z XVII w., cerkiew Pietropawłowska z XVII w., cerkiew św. Marii Magdaleny z XVIII w. oraz kościół św. Rocha z poł. XIX w. W centrum oglądać można pozostałości przedwojennej zabudowy miasta. Generalnie Mińsk jest miastem nowym, pomnikiem architektury socrealistycznej. Można tam nadal, częściej niż w Rosji, oglądać pamiątki epoki radzieckiej (pomniki Lenina i innych zasłużonych dla systemu). W Narodowym Muzeum Kultury i Historii można się zapoznać z kulturalnym dorobkiem tego kraju.

 

PODSTAWOWE ZWROTY JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO

 • Dzień dobry - Dobry dzjeń
 • Do widzenia - Da pabaczennia
 • Proszę - Praszu
 • Dziękuję - Dziakuju
 • Przepraszam - Prabacztie
 • Ile to kosztuje? - Kolki heta kasztuje?
 • Gdzie jest...? - Dzje znachodzicca?
 • Tak - Da
 • Nie - Nie
 • Nie rozumiem - Nie razumieju

 

 

 

 

kwestionariusz białoruski. 65l..dockwestionariusz białoruski. 65l..dockwestionariusz białoruski. 65l..doc

Strona główna | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Referencje | FAQ | Rabaty | Kontakt

Asia Trade + Travel Sp. z o.o., ul. K. Miarki 11d, 01-496 Warszawa Nowe Bemowo, wejscie od duzego parkingu, przy ul. Zolnierzy W,
Filia AT-T.pl, ul. Bagno 2, Lok. 27, Klatka A, III Pietro, Warszawa, obok stacji metra Swietokrzyska,
Tel: +48 22 37 44 444, +48 605 104 104, Fax: +48 22 42 42 050, E-mail: at.t [at] vp.pl
Skype: Status: at-t.pl at-t.pl, Status: tlumaczenia.turystyka tlumaczenia.turystyka