AT-T Agencja Tłumaczeń i Turystyki                                           
AT-T współpracuje... 

Tryb wydania wiz

Aby otrzymać wizę wjazdową na teren Republiki Białoruś należy złożyć:

    - dokładnie wypełniony formularz wizowy;
    - aktualne zdjęcie formatu paszportowego (naklejone na formularz);
    - paszport.

Składając dokumenty należy wnieść w kasie odpowiednią opłatę wizową.

Powyższa opłata nie podlega zwrotowi bez względu na wynik starań.

50% opłaty za wydanie wizy
(w tym uprawniającej do wielokrotnych wjazdów z ważnością do jednego roku).

Do ubiegania się o tego rodzaju wizy mają prawo osoby podróżujące w celu utrzymywania kontaktów rodzinnych, a zwłaszcza w celu odwiedzenia najbliższych krewnych.

Do wniosku wizowego należy dołączyć kopię aktu urodzenia lub aktu ślubu.

Wizy bezpłatne

Wydawane są:

1. osobom w wieku do lat 16 (obowiązuje data ukończenia lat w dniu wyjazdu);

2. osobom, które ukończyły 65 rok życia (obowiązuje data ukończenia lat w dniu wyjazdu);

3. osobom odwiedzającym groby bliskich krewnych i członków rodziny na terytorium Republiki Białorusi, na okres do 10 dni dwukrotnie w ciągu roku - na podstawie dokumentu potwierdzającego istnienie grobu;

4. osobom posiadającym zawiadomienie o ciężkiej chorobie lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny, w oparciu o dokumenty potwierdzające oraz powiadomienia napływające drogą dyplomatyczną;

5. uczestnikom międzyrządowych imprez oświatowych, kulturalnych, naukowo-technicznych, sportowych oraz członkom drużyn narodowych we wszystkich dyscyplinach sportowych - na wniosek właściwego organu państwowego;

6. nauczycielom akademickim, studentom, nauczycielom i uczącym się w ramach wymiany - na wniosek stosownej placówki edukacyjnej;

7. osobom uczestniczącym w śledztwie wstępnym lub postępowaniu sądowym toczącym się na terytorium Białorusi - na podstawie dokumentu potwierdzającego konieczność takiego udziału;

8. niezdolnym do pracy inwalidom oraz osobom im towarzyszącym - na podstawie dokumentów potwierdzających;

9. członkom organów roboczych euroregionów „Niemen", „Bug", „Puszcza Białowieska" - na wniosek tych organów.

 

 

Wizy wielokrotne

Wizy uprawniające do wielokrotnych wjazdów z ważnością do jednego roku mogą otrzymać:

1. uczestnicy wymiany na szczeblu władz państwowych, niezależnie od ich dziedziny działalności - na wniosek organu przyjmującego;

2. kierowcy i członkowie załóg samochodowych wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe - na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych przewozów lub wniosku narodowego stowarzyszenia przewoźników drogowych;

3. wiza służbowa roczna wielokrotnego przekraczania granicy wydaję się na podstawie pisma przedsiębiorstwa białoruskiego z prośbą o wydanie takiej wizy oraz uzasadnieniem konieczności częstych wjazdów określonej osoby (lub osób) na Białoruś. Załączono musi być świadectwo rejestracji państwowej. Obywatel Polski wraz z tymi dokumentami składa paszport i wniosek wizowy z przyklejonym zdjęciem oraz przedstawia oryginały kontraktów lub umów do wglądu. Czas rozpatrywania takich wniosków - do 10 dni roboczych, koszt - 30 USD. Nie ma możliwości przyśpieszenia lub wydania wizy w trybie ekspresowym.

Okres oczekiwania

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy z reguły nie powinien przekraczać 5 dni roboczych a w przypadku wiz załatwianych w trybie pilnym -do 2 dni roboczych, licząc od momentu złożenia dokumentów w Ambasadzie.

Wydział Konsularny Ambasady zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu i zapotrzebowania dodatkowych dokumentów do złożenia wniosku.

 


Strona główna | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Referencje | FAQ | Rabaty | Kontakt

Asia Trade + Travel Sp. z o.o., ul. K. Miarki 11d, 01-496 Warszawa Nowe Bemowo, wejscie od duzego parkingu, przy ul. Zolnierzy W,
Filia AT-T.pl, ul. Bagno 2, Lok. 27, Klatka A, III Pietro, Warszawa, obok stacji metra Swietokrzyska,
Tel: +48 22 37 44 444, +48 605 104 104, Fax: +48 22 42 42 050, E-mail: at.t [at] vp.pl
Skype: Status: at-t.pl at-t.pl, Status: tlumaczenia.turystyka tlumaczenia.turystyka