AT-T Agencja Tłumaczeń i Turystyki                                           
AT-T współpracuje... 

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZ

Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć w Wydziale Konsularnym (dostarczyć do konsulatu) Ambasady Rosyjskiej w Polsce następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Formularze można otrzymać w Wydziale Konsularnym. Formularze przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 2. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.
 3. Jedną aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm. Fotografie mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe.
 4. Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydany przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) - do otrzymania zwykłej wizy.
 5. Umowę dotycząca świadczenia usług turystycznych(voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczna - do otrzymania wizy turystycznej.
 6. Paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji - do otrzymania wizy tranzytowej.
 7. Polisa ubezpieczenia medycznego - dla obywateli krajów objętych umową z Schengen (Austria, Belgia, Niemcy, Grecja, Dania, Islandia, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Finlandia, Francja, Szwecja), a także dla obywateli Izraela, Czech i Estonii.
 8. Wyniki testów na wirus HIV w przypadku, gdy termin ważności wizy przekracza 3 miesiące.

 

 • Opłata za wizy pobierana jest wraz ze złożeniem dokumentów. Opłata jest przyjmowana w USD ( lub w PLN). W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wydanie wizy w trybie przyśpieszonym ( w ciągu 1-4 dni) podlega wyższej opłacie.
 • Za sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy konsulatu pobiera się dodatkowa opłata.
 • Wymogi dotyczące dokumentów i opłat mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 • Dokumenty przyjmowane są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 12:30.

 


Strona główna | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Referencje | FAQ | Rabaty | Kontakt

Asia Trade + Travel Sp. z o.o., ul. K. Miarki 11d, 01-496 Warszawa Nowe Bemowo, wejscie od duzego parkingu, przy ul. Zolnierzy W,
Filia AT-T.pl, ul. Bagno 2, Lok. 27, Klatka A, III Pietro, Warszawa, obok stacji metra Swietokrzyska,
Tel: +48 22 37 44 444, +48 605 104 104, Fax: +48 22 42 42 050, E-mail: at.t [at] vp.pl
Skype: Status: at-t.pl at-t.pl, Status: tlumaczenia.turystyka tlumaczenia.turystyka